Layanan ZIS

Melayanai Zakat, Infak dan Shodaqoh

“Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama dengan orang-orang yang ruku’.” (QS. Al-Baqarah: 43)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS: At-Taubah 103)

Selain salat dan puasa, kewajiban lain yang diserukan Allah SWT kepada segenap umat muslim adalah membayar zakat.

Kenapa memilih KSPPS Nururrohmah Al Barokah?

KSPPS NURURROHMAH AL BAROKAH dengan Divisi Baitul Maal telah mendapat legalitas sebagai Unit Lembaga Amil Zakat Membangun Keluarga Utama, ULAZ MKU.

Peran dan Fingsi Ulaz MKU KSPPS Nururohmah Al Barokah

  • Mendata orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki)
  • Mendata orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq)
  • Mengambil dan mengumpulkan zakat dari para muzakki—perorangan atau badan
  • Mencatat zakat masuk dan keluar
  • Menjaga harta zakat
  • Membagikan zakat kepada mustahiq

Bagaimana Cara menghitung Zakat Profesi dan Zakat Maal

Berikut Kalkulator Zakat dari Dompet Dhuafa

Untuk Menghitung KLIK DISINI